Corona richtlijnen tijdens wedstrijden.

Voorbereiding & omkleden

 1. DWF reeds thuis invullen.
 2. Naar uitwedstrijden geen extra publiek meenemen.
 3. Houd je bij uitwedstrijden aan de lokale regels.
 4. Tegenstanders krijgen bij binnenkomst onze lokale corona regels uitgereikt.
 5. Kom bij voorkeur reeds omgekleed naar de sporthal, om drukte in de kleedkamers te vermijden.
 6. Steeds maximaal 1 team per kleedkamer conform de kleedkamer indeling.
 7. Zit er nog een ander team in de kleedkamer, dan wachten.
 8. Binnen de kleedkamer boven 18 jaar altijd 1,5 m afstand houden, ook bij douchen.

In de zaal:

 1. Bij elk veld is desinfectie/schoonmaakmiddel beschikbaar.
 2. Boven 18 jaar 1,5 meter afstand houden, tenzij dit in de wedstrijd niet anders kan.
 3. Reservebank bij voorkeur niet gebruiken en reservespelers en staf blijven staan op 1,5 m.
 4. Bij eventueel gebruik reservebank is schoonmaken bij elke set wissel verplicht.
 5. Spreek elkaar aan op de 1,5 meter en respecteer dat.

Tijdens de wedstrijd:

 1. Wel elkaar groeten, maar geen handen schudden.
 2. Yellen en door het net schreeuwen naar de tegenstander is verboden en kan door de scheidsrechter bestraft worden.
 3. Bescheiden juichen bij een punt met het team is toegestaan.

Arbitrage:

 1. Geen scheidsrechters indelen boven de 70 jaar, tenzij ze hier zelf om verzoeken.
 2. Scheidsrechters onder 70 jaar hebben het recht aan te geven niet te willen fluiten a.g.v. Corona. Deze leden worden dan ook niet ingedeeld.
 3. Tijdens alle plichtplegingen, zoals kaarten controle etc. de 1,5 m in acht nemen.
 4. Voor de tellers een extra tafel neerzetten, zodat de 1,5 in acht genomen kan worden.
 5. Zorg voor een eigen fluit en eventuele andere arbitrage middelen.

CMV

 1. Bij het CMV is maximaal 1 begeleider per team toegestaan in het veld. Andere begeleiders dienen op de tribune plaats te nemen.