Privacystatement PrismaWorx VC Weert

Inleiding

Deze website wordt onderhouden door PrismaWorx VC Weert. In dit privacystatement leggen we uit hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en de leden
van onze volleybalvereniging.

In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wij zijn ons er van bewust dat onze leden vertrouwen stellen in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacystatement is van toepassing op de volleybalvereniging PrismaWorx VC Weert. U dient zich er van bewust te zijn dat PrismaWorx VC Weert niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of –statement van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacystatement te accepteren.

Informatie over PrismaWorx VC Weert

PrismaWorx VC Weert is gevestigd te Weert en is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 40176059 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is PrismaWorx VC Weert bereikbaar via ledenadministratie@vcweert.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

In onze vereniging kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om de ledenadministratie te voeren, de financiële verwerking te doen en richting onze trainers en commissies te communiceren. Volgens de AVG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze vereniging en onze website.

PrismaWorx VC Weert gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens benodigd zijn. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Wij delen persoonsgegevens niet met derden tenzij dit voor ons noodzakelijk is. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en al onze kaderleden en trainers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Tenslotte hebben wij technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de toegang tot onze gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens worden primair vastgelegd in een afgeschermde administratie. Toegang tot deze administratie is beperkt voor twee functionarissen. Enkel de ledenadministratie heeft toegang tot deze
administratie. Jaarlijks zullen wij de toegang tot deze administratie controleren en indien nodig aanpassen.

Wij vragen toestemming aan onze leden voor het opslaan van persoonsgegevens. Wij informeren leden over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Onze dienstverlening

Wanneer u zich aanmeldt voor onze vereniging vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u in te kunnen schrijven in de ledenadministratie. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van PrismaWorx VC Weert of die van een derde partij. Wij
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij willen benadrukken dat wij geen bijzondere persoonsgegevens van onze leden verzamelen en vastleggen. Wel kunnen wij de volgende gegevens van u verzamelen:

• NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Lidmaatschapsnummer
• IP-adres

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij maken nadrukkelijk geen gebruik van direct marketing.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het doeleinde waarvoor wij gegevens verzamelen en verwerken is het lidmaatschap van onze vereniging. De bewaartermijn van deze gegevens is twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Derden / verwerkers

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij onze vereniging. In enkele gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Onze kaderleden en trainers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren op het moment dat zij
de beschikking hebben over persoonsgegevens van onze leden.

Veranderingen

Dit privacystatement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen / uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PrismaWorx VC Weert of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers (Internet Explorer, Google Chrome en Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en
services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

AVG voor verenigingen

Met behulp van het AVG-programma voor Verenigingen hebben we een stappenplan doorlopen om compliant te worden met de AVG. Als resultaat van het volledig doorlopen en uitvoeren van het stappenplan hebben we een certificaat ontvangen.

Ten slotte

Als vereniging hebben wij dit privacystatement op onze website geplaatst. Daarnaast verwijzen wij in alle relevante documenten (o.a. het aanmeldingsformulier) waarin persoonsgegevens staan naar dit privacystatement.

Vragen en feedback

We controleren intern regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. De huidige versie van het privacystatement is het laatste gewijzigd op 11 juni 2018.
Als u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen:

PrismaWorx VC Weert

ledenadministratie@vcweert.nl