Aanmeldformulier Club van €50,-

De volleybalvereniging VC Weert/VCB rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Kin (penningmeester) en gevestigd te Weert, hierna te noemen ‘Vereniging’

En

Naam
Naam vermelding clubbord
Adres
Postcode & Woonplaats
E-mailadres
Te vermelden naam op het bord
‘Club van €50’ (max 32 posities)


Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

De deelnemer aan de Club van €50 van VC Weert/VCB, stemt er mee in dat er jaarlijks een bedrag van €50,- geïncasseerd zal worden door de penningmester van Vereniging. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een door Vereniging te bepalen doel wat de volleybalsport binnen Weert ten goede komt.

Bedrag
€50 (vijftig euro)
Betaalwijze
Automatische incasso
Bank/giro rekeningnummer
Aanvangdatum contract
Einddatum contract
Bij schriftelijke opzegging


Looptijd van de overeenkomst is in principe één jaar, welke onder gelijkblijvende voorwaarden automatisch stilzwijgend wordt verlengd. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren voor augustus van het aankomende seizoen. Vereniging zal deze bijdrage in dank aanvaarden en zich daarmee verplichten tot het vermelden van de naam op het bord van de ‘Club van €50’.
Contact opnemen

Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken