Geschiedenis van het Liefhebberij volleybal in Weert.

Deze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Liefhebberij Volleybal Competitie.
En daarvan loopt juist in dit jaar de 50ste editie.

Toen eind 1968 , Ton de Waal met het geven van trainingen aan een groep dames en enkele heren bij de toenmalige vereniging Fighters ‘57 begon, kon hij niet vermoeden dat dit zo’n explosie van volleybal interesse teweeg zou brengen.

De toen geïnteresseerde leden recreanten, waren voornamelijk vriendinnen en vrienden van leden die aan de NeVoBo volleybal competitie meededen. Die zaten ‘s zaterdags bij de wedstrijden te kijken als supporter. En na afloop van de wedstrijd, ging het gesprek, hoe kon het ook anders, al vlug over volleybal.

En toen werd door mij het voorstel gedaan , om een speciale training te gaan opzetten voor deze groep nieuwe recreanten.

En binnen het bestuur van Fighters ‘57 had men hier wel oren naar, want hierdoor steeg opeens flink het ledenaantal. En mede daardoor stegen de financiële voordelen binnen de vereniging.

Rond 1970 ontstond bij de toenmalige vereniging V.S.W. een soortgelijke ontwikkeling.

Toen in de jaren 1970 en 1971 er fusiebesprekingen plaats vonden tussen Fighters’57 en V.S.W. was aan beide kanten het aantal recreanten flink gegroeid. Zodanig dat binnen het bestuur van Fighters’57 zelfs de vrees ontstond, dat de groep van recreanten de beoogde fusie wel eens zou kunnen dwarsbomen. Dezelfde vrees bestond ook bij het bestuur van V.S.W.

Maar in de jaren na de fusie was het juist de groep van recreanten die het beste uit de fusie tevoorschijn zijn gekomen.

Ondertussen werd op 29.12.1971 door Ton de Waal bij de toenmalige vereniging Fighters’57 de eerste Liefhebberij Volleybal Competitie opgestart. De deelnemers aan deze eerste competitie waren naast de 3 team van Fighters ‘57, 2 teams uit Molenbeersel België, 1 team S.V.C. uit Stramproy en 1 team H.B.C. uit Heythuysen.

Zo ontstond al meteen een competitie, buiten de NeVoBo , met een internationaal tintje. Hetgeen voor die tijd uniek was!

Twee jaren later, in december 1973, kon al een competitie uitgeschreven worden, verdeeld over 3 klassen. Een A, B en C-klasse.

In de tussentijd was VC Weert ontstaan uit de fusie van Fighters ‘57 en V.S.W. en kreeg als clubsponsor brouwerij Maes uit Stramproy. Als Maes-VC Weert hadden we in 1973 al 5 teams in de competitie maar er speelden ook 2 teams mee onder de naam V.K.V. ( van Kuyck groep ) en 1 team onder de naam St.Jan ( leden van de personeelsvereniging van Sint Jan Gasthuis ).

Naast de hierboven al eerder genoemde teams en nog 2 teams uit Ospel, deden er ineens al 21 teams mee aan de competitie. In die tijd was het nog een competitie die hoofdzakelijk in de winter plaats vond nl. van januari t/m april. De A en B-klasse bestonden voornamelijk uit herenteams, maar in de C-klasse waren het hoofdzakelijk gemengde teams bestaande uit dames en heren.

Met de opkomst van de industrie in Weert, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, hadden diverse bedrijven bloeiende personeelsverenigingen. Zo hebben een voetbal en tafeltennis competitie heel wat jaren buiten de reguliere competitie gedraaid. En zo heeft ook in de begin jaren zeventig, heel even een volleybal competitie tussen de bedrijven gedraaid. Maar al vlug liepen een aantal teams over naar onze competitie en hield deze op te bestaan.

Gerard Vrijssen had in 1972-1973, hoewel hij lid en speler was en is gebleven bij Maes-VC Weert,
op Boshoven ook een volleybal groep opgericht.

Naast een herenteam dat in de NeVoBo competitie ging spelen, waren er al vlug ook 2 recreanten teams die in de Liefhebberij competitie gingen meedoen.

En zo staan op de deelnemerslijst van de competitie in 1974 o.a. 6 teams van Maes-VC Weert,
4 teams van de van Kuyckgroep, 2 teams van VC Boshoven, 2 teams van M.V.C. Molenbeersel,
2 teams van Vekivoc Kinrooi, 2 teams van D.O.H. ( De Ouwe Hap uit Weert ), 1 team uit Geistingen en 1 team van Hoechst Weert ( het toenmalig kunststoffenbedrijf, nu bekend onder de naam Trespa ).

Het moge duidelijk zijn dat we met de organisatie van deze competitie de handen meer dan vol aan hadden. En gelukkig kreeg ik ( Ton de Waal ) vanaf 1975 hulp van de heer Jan Snellen zaliger, die mij in de daarop volgende 35 jaren met veel plezier en toewijding heeft geholpen.

En de belangstelling voor het recreatieve volleybal in Weert, midden Limburg en het aangrenzende
Belgische gebied bleef maar stijgen.

In 1975 zien we op het deelnemers veld maar liefst 7 teams van Mertens-VC Weert ( genoemd naar de nieuwe sponsor ) naast 4 teams van VC Boshoven, 4 teams van de van Kuyck groep en 2 teams van D.O.H om ons alleen maar te beperken tot de Weerter deelnemers.

Het succes van deze competitie was bij het NeVoBo bestuur niet onopgemerkt gebleven. Zo werd door hen gevraagd of we de competitie wilden onderbrengen onder hun vlag. Buiten onze competitie speelden er ondertussen in andere gebieden van Limburg soortgelijke competities.

Zo hebben we op 9 oktober 1977 in de sporthal op Leuken een wat we toen noemden “ veteranen toernooi “ georganiseerd. Leeftijd van de deelnemers toen 30-35 jaar !! Weert was op dit toernooi vertegenwoordigd door 2 heren en 1 dames teams van Mertens-VC Weert en 1 heren en 1 dames team van VC Boshoven.

Maar naast het competitie volleybal werd door de recreanten afdeling van Mertens-VC Weert door diverse teams ook deelgenomen aan buitentoernooien. Elk buitentoernooi had in die tijd ook al een aantal klassen waarvoor recreanten teams konden inschrijven. Bekende toernooien waaraan teams van Mertens-VC Weert aan mee deden waren o.a. in Horst, Meyel, Stramproy en Budel.

Ook vermeldenswaard zijn in deze periode de traditionele huifkar tochten waarmee de heren recreanten van VC Weert op de laatste dinsdag in juni hun seizoen afsloten.

Gestart werd dan vanaf de Microhal op Moesel, deze zaal met sportkantine was vanaf 1973-1974 de thuisbasis van
VC Weert. En na een rondtoer door de regio van Weert, waarbij diverse locaties werden aangedaan, werd de avond gezellig afgesloten in de Microbar.

Van deze bloei van de recreanten afdeling van VC Weert profiteerden ook de andere afdelingen zoals de jeugd en NeVoBo afdeling. Zo zorgden de recreanten leden o.a. voor bestuursleden, scheidsrechters, trainers, coaches en begeleiding van jeugd en de NeVoBo teams.

En dat was niet alleen bij VC Weert het geval, maar was ook te zien bij de andere volleybal verenigingen in de verre regio. En eigenlijk is dit tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

De competitie bleef maar groeien en zo zien we in de competitie van 1984-1985 dat er in totaal 82 teams aan meedoen. En wel bij de heren 45 teams verdeeld over 5 klassen, er was zelfs een klasse van gemengde teams dames en heren en we hadden bij de dames 3 klassen van elk 10 teams.

Wat de Weerter teams betreft waren er van VC Weert 4 herenteams en ook 4 damesteams. Van VC Boshoven deden 2 gemengde teams en 4 damesteams mee. Verder hadden we nog 4 teams van de van Kuyck groep en nog 2 damesteams uit Altweerterheide spelend onder de naam V.C.A.H.

In de daarop volgende 15 jaren tot 1999-2000, bleef het aantal deelnemende teams nagenoeg gelijk en bereikte juist in dat seizoen het hoogste aantal van 86 teams.

De opzet en organisatie van de competitie was ondertussen zo omvangrijk, dat we gezocht hebben naar middelen die ons het werk wat konden verlichten. Samen met Paul de Waal, de jongste zoon, hebben we een internetsite ingericht in 1997.  Nadat deze was gehackt is deze offline gegaan.

Maar het succes van het ledenaantal van VC Weert kreeg op het einde van de vorige eeuw toch een kentering. De Mikrohal werd letterlijk en figuurlijk te klein voor het grote aantal teams.

De recreanten konden op de dinsdag avond nog net 8 teams onderbrengen, want als 4 teams een thuiswedstrijd hadden, dan moesten 4 andere teams in die week een uitwedstrijd spelen.

Maar tegelijkertijd zien we vanaf ongeveer 2000 dat individuele sporten en de sportscholen in opkomst kwamen. En dan hebben daar natuurlijk ook de teamsporten onder te leiden.

Toch bleef het aantal teams vanaf 2002 tot aan competitie Nr.48 zowel bij de dames als de heren redelijk constant.
Helaas overleed in 2011 Jan Snellen waarmee ik 35 jaren met zoveel plezier de competitie organiseerde. Maar gelukkig vond ik in de persoon van Fons van der Linden weer iemand die met hetzelfde plezier en inzet weer heeft meegeholpen om de competitie voort te zetten.

De afgelopen jaren hebben, vanwege gebrek aan spelers, zich enkele teams bij VC Weert aangesloten. Hier kunnen genoemd worden D.O.H. en als laatste Weijen.nl.

En zo hebben we tot en met Liefhebberij Volleybal Competitie Nr.49 nog 3 herenteams en 1 damesteam in de competitie gehad.

En met hoeveel teams eindigen we de editie Nr.50 en gaan we in de daarop volgende jaren verder,
wanneer we Covid-19 hebben overwonnen?

Ton de Waal.

Contact opnemen

Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken