Nieuwsbrief 9 VC Weert 20-21

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief 9

08-01-2021

Het jaar 2021 is begonnen. We kunnen er weer tegenaan.
Vanuit de PR wensen wij iedereen natuurlijk alle goeds voor dit jaar. Net als iedereen hopen wij dat we in dit jaar weer naar het NORMAAL terug kunnen keren. 

Ook al wordt er nog steeds niet gevolleybald in sporthal Aan de Bron, toch spelen er nog genoeg dingen binnen de vereniging waar we jullie van op de hoogte willen stellen.


Heb je iets leuks voor de volgende nieuwsbrief, dan kun je dit sturen naar
pr@vcweert.nl.  Dit mag van alles zijn, een leuke foto, een actie met je team, een verhaal dat je kwijt wil......schroom niet.
Van het bestuur

Beste leden, ouders, verzorgers, supporters, sponsors en betrokkenen bij VC Weert,
 
Namens het bestuur wensen we jullie een gezond, sportief en voorspoedig 2021. 
 
De eerste vaccinatie geeft ons allen weer perspectief en hopelijk komen we binnen een redelijke termijn weer aan het volleyballen toe.
Of dat vanaf 19 januari weer kan, dat is te betwijfelen. Maar zodra het weer kan, zullen we zorgen dat we er klaar voor zijn, om de trainingen te hervatten.
Begin december waren we begonnen om ook op aangepaste wijze weer trainingen aan te bieden voor onze Senioren Nevobo-teams. Ook dit pakken we weer op zodra het mag.
 
Sharda Kin, onze penningmeester is druk om ook de administratie op orde te houden en om de contributie, zo aan te passen, dat een ieder een fair contributiebedrag betaalt. Veel van onze kosten zijn gelukkig variabel en daarom betaal je in principe, wat je afneemt. Uiteraard zullen we hierover verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Dit jaar staan, naast de Corona problematiek, de volgende zaken op de agenda van het bestuur:
1) Plannen maken om meer leden te krijgen: Wie wil meedenken ? Meld je bij het bestuur.
2) Het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor: Niet eenvoudig in deze tijd. Voor tips houden we ons aanbevolen!
3) Opzetten vrijwilligersadministratie.
4) Voorbereiding Buitentoernooi op 5 juni! Zet dit alvast in je agenda.
5) Voorbereiding volgend seizoen.
 
Ook doet VC Weert mee met het Weerter Sport Akkoord, wat tot doel heeft meer mensen aan het bewegen te krijgen.
 
Al met al proberen we zo de vereniging goed door deze tijd te loodsen. 
 
Hoe heerlijk zou het zijn, om weer een wedstrijd te spelen en lekker met je teamgenoten en supporters na te praten in onze kantine. Iets wat zo gewoon was, maar nu zo bijzonder lijkt.
 
Wij kijken er naar uit!
 
Namens het bestuur,
Tjebbe Smit
Online VC Weert Quiz
 
Het blijft maar duren, dat we elkaar niet "live" kunnen zien. 

Om alle leden toch het verenigingsgevoel te laten behouden, wordt er een online Quiz gehouden op zaterdag 23 januari om 19.30 uur.

Meedoen?
Wil je hieraan mee doen, dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar acvcweert@gmail.com uiterlijk tot vrijdag 22 januari. Je krijgt dan een mail met verdere instructies.
Met je gezin meedoen is prima en anders moet je de coronarichtlijnen in acht nemen. Dus maximaal een team van 3. Maar individueel is ook prima. Geef in de mail een teamnaam en de leden van je team door.
Challenges Jeugd

Wist je dat bewegen heel belangrijk is en vooral nu je waarschijnlijk meer thuis zit en niet meer kunt trainen zoals eerst.
Daarom komen wij nu 3x in de week met een beweegtussendoortje door middel van een challenge! Dit is voor alle ABC en CMV leden. 


Mocht je geen volleybal hebben, laat ons dit weten dan kun je een bal van ons lenen, zodat je gewoon mee kunt doen met de challenges.
Maar je hebt niet alleen een bal nodig, er zullen af en toe ook verschillende huis-tuin en keuken materialen nodig zijn. Mocht je nu iets niet in huis hebben, wees dan creatief en pas de challenge zo aan, zodat jij de challenges die dag kunt doen. 

Meld je aan door een mail te sturen naar cmv@vcweert.nl met je naam. Dit kan tot en met dinsdag 12 januari. We starten op woensdag 13 januari en elke maandag, woensdag en vrijdag volgt een nieuwe uitdaging.
Na je mail krijg je een aftekenlijst waarop je de challenges die je gehaald hebt, kunt afstrepen. De Challenges worden gedeeld op Facebook en Instagram
Wil je kans maken op prijzen, dan kun je je ook aanmelden voor de Challenges WhatsApp groep, geef in de aanmeld mail die je stuurt aan of je in de app toegevoegd wilt worden. In de app worden de challenges gedeeld en kun je je eigen filmpje insturen. Wil je om privacy redenen niet in een whatsapp groep, dan kun je je filmpje rechtstreeks naar Maxime sturen.
Verrassing

Omdat er voor de leden boven de 18 jaar al heel lang niks te sporten valt, wilde het bestuur ook hen laten weten dat ze nog steeds lid zijn van de vereniging.

Rond de kerstdagen lag er daarom een verrassing in de bus met de volgende tekst:
Helaas al langer niet gevolleybald
Een gemis dat ons best zwaar valt
Het vaccin komt er gelukkig aan
Dan kunnen we weer een balletje slaan
Gewenst een mooie kerst en gelukkig nieuwjaar 
Dan komen we vast weer snel bij elkaar


Hier kunnen wij alleen nog aan toevoegen: een mooi gebaar!
Wat er verder nog gebeurde....

In deze tijd gebeurt er toch nog van alles.
Er zijn trainers die ervoor zorgen dat hun team toch binding blijft houden door middel van een online teambuilding.
Via de mail ontvingen we ook een leuke kerstkaart. 
Jullie hebben vast nog veel meer gedaan om met elkaar in contact te blijven en wij zien de resultaten graag tegemoet.
Agenda
  • Elke 1e zaterdag van de maand (6 februari) oud papier container bij Sporthal Moesel
  • 13 januari start jeugd challenges
  • 23 januari VC Weert Online Quiz
  • 13 februari Bingo CMV
  • 5 juni Buitentoernooi
Belangrijke contactgegevens
Secretariaat:
Vacant
secretaris-vcw@vcweert.nl

Penningmeester:
Sharda Kin
penningmeester-vcw@vcweert.nl

Ledenadministratie
Sharda Kin
ledenadministratie@vcweert.nl

Sponsoring:
Joost Verheijden
sponsoring@vcweert.nl

Technische Commissie:
Tjebbe Smit
tc-vcw@vcweert.nl

CMV-jeugd:
Maxime Bethlehem
cmv@vcweert.nl

Recreatie:
Ton de Waal
info@liefhebberijvolleybalvcw.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Daniëlle van Lierop
wedstrijdsecretaris@vcweert.nl
 
Scheidsrechterszaken:
Arian Kin
scheidsrechter@vcweert.nl

PR en Communicatie:
Nicole Pepels
pr@vcweert.nl

Kleding:
Jeanique Smits
kleding@vcweert.nl

Zaalbeheer:
Sandra Saes
zaalbeheer@vcweert.nl

Activiteitencommissie:
Nicole Pepels
acvcweert@gmail.com

Vertrouwenspersoon:
Yvonne Lacroix
vcp@vcweert.nl

Kantine:
Ton Baetsen
kantine@vcweert.nl

Buitentoernooi:
Joost Verheijden
buitentoernooi@vcweert.nl  
 
Facebook
@VCWeert
VC Weert Volley
VC Weert/ VCB
Copyright © 2017 PrismaWorx VC Weert All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
pr@vcweert.nl

Hoe wil je je nieuwsbrief ontvangen?
Je kunt hier je instellingen aanpassen, update your preferences , of  uitschrijven

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*