UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBALVERENIGING PRISMAWORX VC WEERT

*|MC:SUBJECT|*

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
19 september

Uitnodiging algemene ledenvergadering
 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBALVERENIGING PRISMAWORX VC WEERT
19 September 2018
Ontvangst:            19.00 uur                             
Aanvang:              19.30 uur
Locatie:                 Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 2.
Het bestuur van volleybalvereniging nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op
19 september 2018
AGENDA
1.       Opening van de vergadering
2.       Vaststelling agenda
3.       Ingekomen stukken en mededelingen
4.       Notulen ALV van 20 september 2017
5.       Terugblik  seizoen 2017-2018
6.       Financieel jaarverslag 2017-2018
7.       Verslag Kascommissie 2017-2018 en benoeming Kascommissie 2018-2019
8.      Begroting 2018-2019
Pauze
9.       Plannen 2018-2019
10.     Wat verder ter tafel komt
12.     Rondvraag
13.     Sluiting
 
Waarom de ALV bijwonen?
Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het nieuwe seizoen.
Waar zijn de stukken voor de ALV?
Leden die de ALV zullen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze via mail aanvragen bij de secretaris, via secretaris-vcw@vcweert.nl  De stukken worden vanaf 1 week voor de vergadering per mail toegezonden. In verband met papierbesparing liggen er geen geprinte stukken in de sporthal op 19 september.

Secretariaat                 : Sandra Veugelers            secretaris-vcw@vcweert.nl
Penningmeester          : Sharda Kin                       penningmeester-vcw@vcweert.nl
Ledenadministratie      : Nancy Althusius               ledenadministratie@vcweert.nl
Sponsoring                  : Joost Verheijden
                                       Roy Stroek                       sponsoring@vcweert.nl
Technische Commissie: Tjebbe Smit                      tc-vcw@vcweert.nl
CMV-jeugd                   : Maxime Bethlehem       cmv@vcweert.nl
Liefhebberijcompetitie  : Ton de Waal
                                       Fons vd Linden                 info@liefhebberijvolleybalvcw.nl
Wedstrijdsecretaris       : Daniëlle Poetoehena                wedstrijdsecretaris@vcweert.nl
Scheidsrechterszaken  : Paul Custers,
                                       Frank Everaerts, 
                                       Ton de Waal                      scheidsrechter@vcweert.nl
PR en Communicatie    : Arjan Meuwissen             pr@vcweert.nl
                                        
Kleding                            Paul  Custers                  kleding@vcweert.nl
Zaalbeheer                    : Sandra Saes                 zaalbeheer@vcweert.nl
Activiteitencommissie    : Nicole Pepels                   acvcweert@gmail.com
Combinatiefunctionaris  : Marloes van Dommelen   marloes@spcw.nl
Vertrouwenscontactpersoon: Yvonne Lacroix                vcp@vcweert.nl
Copyright © 2017 PrismaWorx VC Weert All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
pr@vcweert.nl

Hoe wil je je nieuwsbrief ontvangen?
Je kunt hier je instellingen aanpassen, update your preferences , of  uitschrijven

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*