CONTRIBUTIEREGELING VC WEERT PER 01-09-2020

De contributiebedragen zijn, per 01-09-2020, als volgt:

Contributie per niveau Per jaar bij automatische incasso Per jaar via overboeking
Jeugd niveau 1 t/m 3 € 130,- € 145,-
Jeugd niveau 4 t/m 6 € 170,- € 185,-
Jeugd A – B – C € 226,50,- € 241,50,-
Senioren € 340,- € 355,-
Recreanten € 152,50,- € 167,50,-

Daarbij gelden de volgende regels:

 • Het contributiejaar loopt van juli t/m juni;
 • De contributie is gekoppeld aan niveau van het team waarin het lid is ingedeeld bij aanvang van het seizoen, niet aan de leeftijd van het lid.
 • De bovenstaande contributie is inclusief de bondscontributie. Deze wordt jaarlijks door de Nevobo vastgesteld en bedraagt € 10,- voor het huidige seizoen. De bondscontributie wordt niet in rekening gebracht voor recreanten die geen competitie- en bekerwedstrijden onder de Nevobo spelen. Voor wedstrijdkleding wordt geen extra bedrag in rekening  gebracht.
 • De contributie, wordt via automatisch incasso geïnd in 2 termijnen: oktober en januari.
 • Indien u geen toestemming geeft voor een automatisch incasso bent u zelf verantwoordelijk voor een overboeking van de contributie voor de vervaldatum. Het betreft hier de laatste dag van genoemde maanden. U ontvangt hiervoor tijdig een rekening waarin de administratiekosten verwerkt zijn.
 • Indien de 1e termijn (oktober) niet voor de vervaldatum voldaan zijn is het niet mogelijk om aan voorbereidingen op de competitie en de aanvang van het competitieseizoen deel te nemen. Deelname aan de trainingen en competitiewedstrijden wordt pas weer toegestaan vanaf het moment dat de contributieachterstand (incl. de aanmaningskosten) is voldaan.
 • Aanmaningen wegens achterstand worden aan u doorberekend (€ 2,50 voor de 1e aanmaning; € 5,00 voor de tweede.) U ontvangt de eerste aanmaning bij een contributieachterstand van 1 maand, de tweede
  bij een achterstand van 2 maanden. Bij een betalingsachterstand vanaf 3 maanden wordt de toegang tot de trainingen en wedstrijden ontzegd. Deelname aan trainingen en wedstrijden wordt pas weer toegestaan vanaf het moment dat de contributieachterstand (incl. de aanmaningskosten) is voldaan.
 • Indien u overgaat naar een andere contributiegroep, geldt het nieuwe bedrag eerst bij aanvang van het nieuwe seizoen.
 • Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie berekend op maandbasis (contributiebedrag/ 12 * aantal maanden). Dit geldt, indien noodzakelijk, niet voor bondscontributie . Deze wordt volledig doorberekend.
 • Kleding blijft te allen tijde eigendom van de vereniging Van Hoorn Carbide VC Weert.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient voor 01 juni plaats te vinden. Bij afmelding na 01 juni bent u contributie verschuldigd tot 01 januari.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 01 juni en 01 januari is de helft van het contributiebedrag verschuldigd.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap na 01 januari van het lopende seizoen is de volledige contributie verschuldigd.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen (01 augustus – 31 mei) is het volledige bedrag voor bondscontributie verschuldigd.
 • Afmeldingen moeten schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vcweert.nl. Na ontvangst van de schriftelijke afmelding wordt dit schriftelijk bevestigd en wordt de eventuele automatische incasso stopgezet.
 • Indien gewenst is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de penningmeester van de vereniging VC Weert. De getroffen regeling wordt schriftelijk vastgelegd

Vastgesteld in:

Algemene Ledenvergadering september-2020

Contact opnemen

Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken