De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 16 september 2020. De vergadering begint om 19.30 uur in Sporthal Aan de Bron.(Maaslandlaan 2 Weert)

Tijdens de ALV wordt door het bestuur aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en presenteert het de plannen en begroting voor het nieuwe seizoen.
Als lid van de vereniging is dit (zeker in deze tijd) bij uitstek de plek om je verbondenheid met de vereniging te laten zien en eventueel van invloed te zijn op het succes van het komende seizoen.

Leden die de ALV zullen bezoeken, moeten zich vooraf aanmelden via secretaris-vcw@vcweert.nl
Je krijgt dan ook de stukken vanaf 1 week voor de vergadering per mail toegezonden. In verband met papierbesparing liggen er geen geprinte stukken in de sporthal op 16 september.

NB: i.v.m. de huidige corona-crisis: Wij zullen afhankelijk van de dan geldende voorschriften en richtlijnen de vergadering organiseren.